Anti-Worm แอนตี้ หนอน จุลินทรีย์กำจัดหนอน ฉีกซองพร้อมใช้ ไม่ต้องเพาะเชื้อ 100g.

คุณสมบัติสินค้า:

จุลินทรีย์ บีที กำจัดหนอน ในรูปแบบผงสปอร์ ฉีกซองพร้อมใช้ ขนาด 100 กรัม แอนตี้หนอน กำจัดหนอน บีที บาซิลัล ทูริงเจอซิส aterpillar worm หนอนผีเสื้อ หนอนหนังเหนียว หนอน บุ้ง ใบแหว่ง หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ ไฟน์เดย์ finedays ปุ๋ย จตุจักร ปุ๋ย ฟาย์เดย์ ปุ๋ย ฟลาย์เดย์

1

Share

                                             Finedays                                 Anti หนอนผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ หนอน”  ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ หนอน” เป็นจุลินทรีย์กำจัดหนอนชนิดต่าง ๆ  เป็นจุลินทรีย์ในรูปแบบผงสปอร์พร้อมใช้ มีความสามารถในการกำจัดหนอนชนิดต่างๆ เช่น หนอนเจาะชนิดต่างๆ , หนอนกินใบ, หนอนหญ้าแมว,  หนอนกระทู้ผัก, หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ , หนอนแปะใบส้ม , หนอนชอนใบ และหนอนม้วนใบ เป็นต้น

“แอนตี้หนอน” เป็นอีกหนึ่งการใช้วิทยาการทางจุลชีววิทยาเพื่อกำจัดหนอน โดยการคัดสรรจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการกำจัดหนอนได้ดีและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม นำมาเข้ากระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อทำให้เชื้อบริสุทธิ์ และขยายจำนวนทำให้หัวเชื้อที่ได้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งานซึ่งกระบวนการผลิต “จุลินทรีย์ แอนตี้หนอน” มีการควบคุมการผลิตโดยนักจุลชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญ  ทำให้หัวเชื้อจุลินทรีย์มีความเข้มข้น แข็งแรงและเก็บรักษาได้ง่าย พร้อมใช้งาน จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ “แอนตี้หนอน”

 “แอนตี้ หนอน” เป็นวิธีกำจัดหนอนที่ได้ผลดีและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้ เนื่องจาก “แอนตี้ หนอน” เป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งทางจุลชีววิทยา “แอนตี้ หนอน” จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย ประเภทปรปักษ์กับหนอนศัตรูพืช มีชื่อเฉพาะว่า Bacillus Thuringiensis (BT)   “บาซิลัส ทูรินเจนซิส” โดย บีที จะเจาะจงเข้าทำลายเฉพาะหนอนศัตรูพืช  โดยเชื้อจะเข้าทำลายหนอนผ่านทางการกัดกินพืชของหนอน จากนั้นโปรตีนในเชื้อจะผลิตพิษขึ้น ซึ่งพิษจะมีผลต่อหนอนโดยจะทำให้หนอนป่วยและหยุดกินอาหาร  และหนอนจะเคลื่อนไหวช้าลงและตายในที่สุด  การใช้ผลิตภัณฑ์ “แอนตี้ หนอน”  จึงเหมาะที่จะใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้รักการปลูกต้นไม้แต่ไม่อยากใช้สารเคมีที่มีอันตรายในการกำจัดแมลง เพราะ “แอนตี้ หนอน” เป็นสารชีวภาพที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ และผู้บริโภค ปราศจากสารตกค้างในพืช ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดและดีต่อระบบนิเวศน์ หลังจากพ่นผลิตภัณฑ์ไปแล้วสามารถนำผักผลไม้มาล้างน้ำและรับประทานได้ทันที                อัตราส่วนและความถี่ในการใช้  ความเข้มข้นของเชื้อ 19,000 IU

แอนตี้ หนอน1 ช้อนชา (3-5 กรัม)  ต่อ น้ำ 1 ลิตร

หรือ 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

      ความถี่ 3-7 วัน ต่อครั้งในช่วงระบาด  และ 7-15 วันครั้งในระยะป้องกัน

 

ข้อบ่งใช้

 

ระวังหัวฉีดตัน ต้องกรองผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ด้วยที่กรองหรือผ้าขาวบางก่อน(ยกเว้นการฉีดด้วยเครื่องฉีดแรงดัน)

หรือนำจุลินทรีย์ไปแช่น้ำ อย่างน้อย 2-12 ชั่วโมง จะพบว่ามีการตกตะกอน ให้นำเฉพาะน้ำใสๆไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันหัวฉีดตัน

ควรฉีดพ่นเชื้อในช่วงเย็นหรือค่ำ หรือช่วงที่แสงแดดไม่แรงเกินไป ระหว่างที่ฉีดให้กวนน้ำเป็นระยะ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50 % จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นหากเป็นช่วงหน้าแล้ง หรือช่วงที่อากาศแห้งหรือร้อนจัด อาจจำเป็นต้องเพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำก่อนหรือหลังการใช้  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อโดยนำเชื้อตามอัตราส่วนที่ต้องการใช้ไปแช่น้ำอย่างน้อย 2 ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มอาหารของเชื้อด้วย นมข้น, น้ำหวาน หรือ น้ำมะพร้าว ได้

ถ้าน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาควรรองน้ำเก็บเอาไว้ก่อนใช้ประมาณ1-2วันเพื่อให้คลอรีนระเหยออกไปจากน้ำประปา เพราะคลอรีนจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เชื้ออ่อนแอลง  และไม่ควรใช้สารเคมีในแปลงที่มีการใช้ เชื้อจุลินทรีย์ แอนตี้ หนอน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดหรือรดไม่ควรเป็นอุปกรณ์ที่เคยใช้ฉีดหรือรดสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา-แบคทีเรีย มาก่อนเพราะอาจทำให้เชื้อตายได้ บริเวณแปลงปลูกที่เคยใช้สารเคมีกำจัดแมลง หรือเชื้อรามาก่อน อาจมีการตกค้างของสารเคมีอยู่ทำให้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

สามารถผสม“แอนตี้ หนอน” ร่วมกับ “แอนตี้ เพลี้ย” หรือ “สมุนไพรกำจัดแมลง” ฉีดพ่นพร้อมกัน เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง เพลี้ย และหนอน ไปพร้อมกันได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสารจับใบเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

 

เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เย็น, แห้งและอากาศถ่ายเทดี และอย่าให้โดนน้ำ 

เก็บให้พ้นมือเด็ก และเก็บให้ห่างจากที่เก็บอาหารและอาหารสัตว์

ห้ามรับประทาน!!

 ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แสงแดดส่องถึงเพราะแสงแดดจะทำให้เชื้อเสื่อมสภาพลงได้

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตในรูปแบบของสปอร์

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ที่ซอง

ไม่ควรผสมพร้อมกับ 3 Power (เชื้อราไตรโคเดอมา) หากต้องการใช้ควรเว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ 5 - 7 วัน

 


Fine Day “Anti-Worm”

“Anti-Worm” is microorganism which eliminates various kinds of worms. It is another agricultural technology applying microbiological technique to get rid of worms. The manufacturing process is nearly the same as “Anti-Aphid”, so it can be ensured of the quality and ready-to-use of “Fine Day Anti-Worm”. Usage ratio: 1 teaspoon per 1 liter of water for 1-2 times per week in time of epidemic or 7-15 days in time of plant disease prevention. Watering should be in the evening or dark.   

                                            范德产品中“自然平衡抗蠕虫”                             

“自然平衡抗蠕虫” 用于去除各种蠕虫,是现代农业技术中处理蠕虫虫害的发明。其生产过程和功效与“自然平衡抗蚜虫”十分相似,是抗虫害的高质量产品。使用比例为1汤匙配比1升水,每周1-2次,虫害流行期间或者已经遭受虫害的植物每天早晚各使用一次,连续使用7-15日。

 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้