Anti-Worm แอนตี้ หนอน จุลินทรีย์กำจัดหนอน ฉีกซองพร้อมใช้ ไม่ต้องเพาะเชื้อ 500g.(100g.x5ซอง)

คุณสมบัติสินค้า:

จุลินทรีย์ บีที กำจัดหนอน ในรูปแบบผงสปอร์ ฉีกซองพร้อมใช้ ขนาด 500g.(100g.x5ซอง) แอนตี้หนอน กำจัดหนอน บีที บาซิลัล ทูริงเจอซิส aterpillar worm หนอนผีเสื้อ หนอนหนังเหนียว หนอน บุ้ง ใบแหว่ง หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ ไฟน์เดย์ finedays ปุ๋ย จตุจักร ปุ๋ย ฟาย์เดย์ ปุ๋ย ฟลาย์เดย์

Share

                                             Finedays                                 Anti หนอนผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ หนอน”  ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ หนอน” เป็นจุลินทรีย์กำจัดหนอนชนิดต่าง ๆ  เป็นจุลินทรีย์ในรูปแบบผงสปอร์พร้อมใช้ มีความสามารถในการกำจัดหนอนชนิดต่างๆ เช่น หนอนเจาะชนิดต่างๆ , หนอนกินใบ, หนอนหญ้าแมว,  หนอนกระทู้ผัก, หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ , หนอนแปะใบส้ม , หนอนชอนใบ และหนอนม้วนใบ เป็นต้น

“แอนตี้หนอน” เป็นอีกหนึ่งการใช้วิทยาการทางจุลชีววิทยาเพื่อกำจัดหนอน โดยการคัดสรรจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการกำจัดหนอนได้ดีและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม นำมาเข้ากระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อทำให้เชื้อบริสุทธิ์ และขยายจำนวนทำให้หัวเชื้อที่ได้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งานซึ่งกระบวนการผลิต “จุลินทรีย์ แอนตี้หนอน” มีการควบคุมการผลิตโดยนักจุลชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญ  ทำให้หัวเชื้อจุลินทรีย์มีความเข้มข้น แข็งแรงและเก็บรักษาได้ง่าย พร้อมใช้งาน จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ “แอนตี้หนอน”

 “แอนตี้ หนอน” เป็นวิธีกำจัดหนอนที่ได้ผลดีและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้ เนื่องจาก “แอนตี้ หนอน” เป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งทางจุลชีววิทยา “แอนตี้ หนอน” จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย ประเภทปรปักษ์กับหนอนศัตรูพืช มีชื่อเฉพาะว่า Bacillus Thuringiensis (BT)   “บาซิลัส ทูรินเจนซิส” โดย บีที จะเจาะจงเข้าทำลายเฉพาะหนอนศัตรูพืช  โดยเชื้อจะเข้าทำลายหนอนผ่านทางการกัดกินพืชของหนอน จากนั้นโปรตีนในเชื้อจะผลิตพิษขึ้น ซึ่งพิษจะมีผลต่อหนอนโดยจะทำให้หนอนป่วยและหยุดกินอาหาร  และหนอนจะเคลื่อนไหวช้าลงและตายในที่สุด  การใช้ผลิตภัณฑ์ “แอนตี้ หนอน”  จึงเหมาะที่จะใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้รักการปลูกต้นไม้แต่ไม่อยากใช้สารเคมีที่มีอันตรายในการกำจัดแมลง เพราะ “แอนตี้ หนอน” เป็นสารชีวภาพที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ และผู้บริโภค ปราศจากสารตกค้างในพืช ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดและดีต่อระบบนิเวศน์ หลังจากพ่นผลิตภัณฑ์ไปแล้วสามารถนำผักผลไม้มาล้างน้ำและรับประทานได้ทันที                อัตราส่วนและความถี่ในการใช้  ความเข้มข้นของเชื้อ 19,000 IU

แอนตี้ หนอน1 ช้อนชา (3-5 กรัม)  ต่อ น้ำ 1 ลิตร

หรือ 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

      ความถี่ 3-7 วัน ต่อครั้งในช่วงระบาด  และ 7-15 วันครั้งในระยะป้องกัน

 

ข้อบ่งใช้

 
ระวังหัวฉีดตัน ต้องกรองผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ด้วยที่กรองหรือผ้าขาวบางก่อน(ยกเว้นการฉีดด้วยเครื่องฉีดแรงดัน)

หรือนำจุลินทรีย์ไปแช่น้ำ อย่างน้อย 2-12 ชั่วโมง จะพบว่ามีการตกตะกอน ให้นำเฉพาะน้ำใสๆไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันหัวฉีดตัน

ควรฉีดพ่นเชื้อในช่วงเย็นหรือค่ำ หรือช่วงที่แสงแดดไม่แรงเกินไป ระหว่างที่ฉีดให้กวนน้ำเป็นระยะ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50 % จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นหากเป็นช่วงหน้าแล้ง หรือช่วงที่อากาศแห้งหรือร้อนจัด อาจจำเป็นต้องเพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำก่อนหรือหลังการใช้  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อโดยนำเชื้อตามอัตราส่วนที่ต้องการใช้ไปแช่น้ำอย่างน้อย 2 ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มอาหารของเชื้อด้วย นมข้น, น้ำหวาน หรือ น้ำมะพร้าว ได้

ถ้าน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาควรรองน้ำเก็บเอาไว้ก่อนใช้ประมาณ1-2วันเพื่อให้คลอรีนระเหยออกไปจากน้ำประปา เพราะคลอรีนจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เชื้ออ่อนแอลง  และไม่ควรใช้สารเคมีในแปลงที่มีการใช้ เชื้อจุลินทรีย์ แอนตี้ หนอน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดหรือรดไม่ควรเป็นอุปกรณ์ที่เคยใช้ฉีดหรือรดสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา-แบคทีเรีย มาก่อนเพราะอาจทำให้เชื้อตายได้ บริเวณแปลงปลูกที่เคยใช้สารเคมีกำจัดแมลง หรือเชื้อรามาก่อน อาจมีการตกค้างของสารเคมีอยู่ทำให้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

สามารถผสม“แอนตี้ หนอน” ร่วมกับ “แอนตี้ เพลี้ย” หรือ “สมุนไพรกำจัดแมลง” ฉีดพ่นพร้อมกัน เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง เพลี้ย และหนอน ไปพร้อมกันได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสารจับใบเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

 
เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เย็น, แห้งและอากาศถ่ายเทดี และอย่าให้โดนน้ำ 

เก็บให้พ้นมือเด็ก และเก็บให้ห่างจากที่เก็บอาหารและอาหารสัตว์

ห้ามรับประทาน!!

 ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แสงแดดส่องถึงเพราะแสงแดดจะทำให้เชื้อเสื่อมสภาพลงได้

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตในรูปแบบของสปอร์

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ที่ซอง

ไม่ควรผสมพร้อมกับ 3 Power (เชื้อราไตรโคเดอมา) หากต้องการใช้ควรเว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ 5 - 7 วันFine Day “Anti-Worm”

“Anti-Worm” is microorganism which eliminates various kinds of worms. It is another agricultural technology applying microbiological technique to get rid of worms. The manufacturing process is nearly the same as “Anti-Aphid”, so it can be ensured of the quality and ready-to-use of “Fine Day Anti-Worm”. Usage ratio: 1 teaspoon per 1 liter of water for 1-2 times per week in time of epidemic or 7-15 days in time of plant disease prevention. Watering should be in the evening or dark.   

                                            范德产品中“自然平衡抗蠕虫”                             

“自然平衡抗蠕虫” 用于去除各种蠕虫,是现代农业技术中处理蠕虫虫害的发明。其生产过程和功效与“自然平衡抗蚜虫”十分相似,是抗虫害的高质量产品。使用比例为1汤匙配比1升水,每周1-2次,虫害流行期间或者已经遭受虫害的植物每天早晚各使用一次,连续使用7-15日。

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้