แอนตี้ หนอน จุลินทรีย์กำจัดหนอน ฉีกซองพร้อมใช้ ไม่ต้องเพาะเชื้อ 500g.

ครึ่งกิโลถูกกว่า! จุลินทรีย์ บีที กำจัดหนอน ในรูปแบบผงสปอร์ ฉีกซองพร้อมใช้ ขนาด 500 กรัม

รายละเอียดสินค้า

                                             Finedays                                 (Anti หนอน)

ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ หนอน

  ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ หนอน” เป็นจุลินทรีย์กำจัดหนอนชนิดต่าง ๆ  เป็นจุลินทรีย์ในรูปแบบผงสปอร์พร้อมใช้ มีความสามารถในการกำจัดหนอนชนิดต่างๆ เช่น หนอนเจาะชนิดต่างๆ , หนอนกินใบ, หนอนหญ้าแมว,  หนอนกระทู้ผัก, หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ , หนอนแปะใบส้ม , หนอนชอนใบ และหนอนม้วนใบ เป็นต้น

“แอนตี้หนอน” เป็นอีกหนึ่งการใช้วิทยาการทางจุลชีววิทยาเพื่อกำจัดหนอน โดยการคัดสรรจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการกำจัดหนอนได้ดีและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม นำมาเข้ากระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อทำให้เชื้อบริสุทธิ์ และขยายจำนวนทำให้หัวเชื้อที่ได้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งานซึ่งกระบวนการผลิต “จุลินทรีย์ แอนตี้หนอน” มีการควบคุมการผลิตโดยนักจุลชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญ  ทำให้หัวเชื้อจุลินทรีย์มีความเข้มข้น แข็งแรงและเก็บรักษาได้ง่าย พร้อมใช้งาน จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ “แอนตี้หนอน”

 “แอนตี้ หนอน” เป็นวิธีกำจัดหนอนที่ได้ผลดีและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้ เนื่องจาก “แอนตี้ หนอน” เป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งทางจุลชีววิทยา “แอนตี้ หนอน” จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย ประเภทปรปักษ์กับหนอนศัตรูพืช มีชื่อเฉพาะว่า Bacillus Thuringiensis (BT)   “บาซิลัส ทูรินเจนซิส” โดย บีที จะเจาะจงเข้าทำลายเฉพาะหนอนศัตรูพืช  โดยเชื้อจะเข้าทำลายหนอนผ่านทางการกัดกินพืชของหนอน จากนั้นโปรตีนในเชื้อจะผลิตพิษขึ้น ซึ่งพิษจะมีผลต่อหนอนโดยจะทำให้หนอนป่วยและหยุดกินอาหาร  และหนอนจะเคลื่อนไหวช้าลงและตายในที่สุด  การใช้ผลิตภัณฑ์ “แอนตี้ หนอน”  จึงเหมาะที่จะใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้รักการปลูกต้นไม้แต่ไม่อยากใช้สารเคมีที่มีอันตรายในการกำจัดแมลง เพราะ “แอนตี้ หนอน” เป็นสารชีวภาพที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ และผู้บริโภค ปราศจากสารตกค้างในพืช ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดและดีต่อระบบนิเวศน์ หลังจากพ่นผลิตภัณฑ์ไปแล้วสามารถนำผักผลไม้มาล้างน้ำและรับประทานได้ทันที

                อัตราส่วนและความถี่ในการใช้  ความเข้มข้นของเชื้อ 19,000 IU

แอนตี้ หนอน1 ช้อนชา (3-5 กรัม)  ต่อ น้ำ 1 ลิตร หรือ 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

      ความถี่ 3-7 วัน ต่อครั้งในช่วงระบาด  และ 7-15 วันครั้งในระยะป้องกัน

 

ข้อบ่งใช้

ระวังหัวฉีดตัน ต้องกรองผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ด้วยที่กรองหรือผ้าขาวบางก่อน(ยกเว้นการฉีดด้วยเครื่องฉีดแรงดัน)

หรือนำจุลินทรีย์ไปแช่น้ำ อย่างน้อย 2-12 ชั่วโมง จะพบว่ามีการตกตะกอน ให้นำเฉพาะน้ำใสๆไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันหัวฉีดตัน

ควรฉีดพ่นเชื้อในช่วงเย็นหรือค่ำ หรือช่วงที่แสงแดดไม่แรงเกินไป ระหว่างที่ฉีดให้กวนน้ำเป็นระยะ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50 % จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นหากเป็นช่วงหน้าแล้ง หรือช่วงที่อากาศแห้งหรือร้อนจัด อาจจำเป็นต้องเพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำก่อนหรือหลังการใช้  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อโดยนำเชื้อตามอัตราส่วนที่ต้องการใช้ไปแช่น้ำอย่างน้อย 2 ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มอาหารของเชื้อด้วย นมข้น, น้ำหวาน หรือ น้ำมะพร้าว ได้

ถ้าน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาควรรองน้ำเก็บเอาไว้ก่อนใช้ประมาณ1-2วันเพื่อให้คลอรีนระเหยออกไปจากน้ำประปา เพราะคลอรีนจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เชื้ออ่อนแอลง  และไม่ควรใช้สารเคมีในแปลงที่มีการใช้ เชื้อจุลินทรีย์ แอนตี้ หนอน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดหรือรดไม่ควรเป็นอุปกรณ์ที่เคยใช้ฉีดหรือรดสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา-แบคทีเรีย มาก่อนเพราะอาจทำให้เชื้อตายได้ บริเวณแปลงปลูกที่เคยใช้สารเคมีกำจัดแมลง หรือเชื้อรามาก่อน อาจมีการตกค้างของสารเคมีอยู่ทำให้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

สามารถผสม“แอนตี้ หนอน” ร่วมกับ “แอนตี้ เพลี้ย” หรือ “สมุนไพรกำจัดแมลง” ฉีดพ่นพร้อมกัน เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง เพลี้ย และหนอน ไปพร้อมกันได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสารจับใบเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

 เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เย็น, แห้งและอากาศถ่ายเทดี และอย่าให้โดนน้ำ 

เก็บให้พ้นมือเด็ก และเก็บให้ห่างจากที่เก็บอาหารและอาหารสัตว์

ห้ามรับประทาน!!

 ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แสงแดดส่องถึงเพราะแสงแดดจะทำให้เชื้อเสื่อมสภาพลงได้

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตในรูปแบบของสปอร์

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ที่ซอง

ไม่ควรผสมพร้อมกับ 3 Power (เชื้อราไตรโคเดอมา) หากต้องการใช้ควรเว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ 5 - 7 วัน

       

QuantityPrice
500 g.$ 250


สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller

ครึ่งกิโลถูกกว่า! ไตรโคเดอร์มา บาซิลัสซับทีลิส

฿ 350 ฿ 350
฿ 250 ฿ 250 -29%

จุลินทรีย์กินแมลง เพลี้ย ไรแดง แมลงหวี่ ฉีกซองพร้อมใช้

฿ 100 ฿ 100
฿ 70 ฿ 70 -30%
New

ซื้อเป็นชุดถูกกว่า

฿ 300 ฿ 300
฿ 200 ฿ 200 -33%
Best Seller

ไตรโคเดอร์มา บาซิลัสซับทีลิส

฿ 100 ฿ 100
฿ 70 ฿ 70 -30%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com