3 power จุลินทรีย์กำจัดโรคพืช ไตรโค บีเอส ฉีกซองพร้อมใช้ ไม่ต้องเพาะเชื้อ 500 g. (100g.x5ซอง)

คุณสมบัติสินค้า:

จุลินทรีย์กำจัดโรคพืช ไตรโคเดอร์มา ไตรโค บาซิสัล ซับทีลิส แคงเกอร์ เชื้อรา ใบไหม้ ราสนิม ราน้ำค้าง โรคพืช ใบจุด แอนแทรโนส ตากบ บีเอส diseases fungus จุลินทรีย์ finedays ไฟน์เดย์ เชื้อไตรโค เชื้อราเขียว Microorganism which controls plant diseases. 3 power

Share

    Fine days          3power
 
ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น "3 เพาวเวอร์
 


 “3 เพาเวอร์” เป็นผลิตภัณฑ์สารชีวภาพควบคุมโรคพืชทั้งที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

เช่น โรคแอนแทรคโนส(กุ้งโรคแห้ง) โรคแคงเกอร์(ขี้กลาก) โรคโคนเน่า รากเน่า(หัว,แง่งเน่า) เน่าเข้าไส้ โรคเน่าดำ  โรคดอกเน่า โรคต้นเน่าแห้ง โรคกาบใบแห้งในข้าว  โรคเมล็ดเน่า โรคกล้ายุบ โรคราน้ำค้าง  โรคราดำ โรคราแป้ง  โรคสนิมเหล็ก  ดอกสนิมในกล้วยไม้ โรคเหี่ยว  โรคแผลสะเก็ด(สแคป) โรคใบหงิก ใบจุด ใบด่าง  ใบไหม้ โรคกาบใบแห้งในข้าว โรคลำต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น

“3 เพาเวอร์” เป็นจุลินทรีย์ที่ทรงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช ภายใต้แนวทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีทางเลือกที่ปลอดภัยในการควบคุมรักษาโรคพืชที่คุกคามและทำลายต้นไม้ พืชผลทางการเกษตรและไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ

ซึ่งกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นการควบคุมโรคพืชโดยใช้วิธีทางชีววิทยา โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์ต่อต้นไม้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตอื่นโดยทั่วไป “3 เพาเวอร์” เป็นวิธีการกำจัดโรคพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษและอันตราย ปราศจากสารพิษ/สารเคมี ตกค้าง หลังฉีดพ่น สามารถนำผลผลิตมาล้างน้ำรับประทานได้ทันที “3 เพาเวอร์” จึงเป็นทางเลือกในการควบคุมโรคของพืช โดยปลอดภัยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภค

“3 เพาเวอร์” มีส่วนประกอบหลักเป็นเชื้อราขั้นสูงที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อต้นไม้ ชื่อ ไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัม (Trichoderma harzianum) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืช โดยเชื้อไตรโคจะแย่งอาหารจากเชื้อราชั้นต่ำ และกินเชื้อราชั้นต่ำเป็นอาหาร นอกจากนั้นเชื้อไตรโค ยังสร้างสารปฏิชีวนะและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและกระตุ้นให้พืชมีความต้านทานต่อโรคพืชได้มากขึ้น ดังนั้นจึงถือว่าเชื้อไตรโคเดอร์มา เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่ใช้กระบวนการทางชีววิทยาในการควบคุมโรคพืช ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้โรคพืชได้อย่างตรงจุด

“3 เพาเวอร์” ยังมีส่วนประกอบเป็นจุลินทรีย์ที่ทรงประสิทธิภาพอีกชนิด คือ บาซิลัส ซับทีลิส (Bacillus Subtilis), (BS) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมและยับยั้งโรคพืช และเป็นเชื้อที่มีความสามารถในการปรับตัวและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แพร่พันธุ์และขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีคุณประโยชน์พืชในหลายทาง     เช่น ทางบำรุงดิน “บีเอส”  จะจับตัวเป็นชั้น บางๆบนพื้นผิวดิน จึงป้องกันการสูญเสียปุ๋ยและความชื้นในดิน สามารถสร้างกรดอินทรีย์ และเอ็นไซม์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และกระตุ้นให้พืชผลิตสารที่ทำให้พืชมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค

 

                             อัตราส่วนและความถี่ในการใช้          ความเข้มข้นของเชื้อ 36,000 IU    3 เพาเวอร์ 1 ช้อนชา (3-5 กรัม) ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ 50 กรัม น้ำ 20 ลิตร ( 500 กรัม น้ำ 150-200 ลิตร)

ใช้รดหรือฉีดพ่น 5-7 วัน ต่อ 1 ครั้ง ในช่วงที่โรคพืชระบาด   หรือในระยะป้องกัน 7-15 วันต่อ 1 ครั้ง

หรือโรยรอบบริเวณโคนต้นแล้วรดน้ำตามเพื่อป้องกันการเกิดโรคพืชบริเวณรากและโคนต้น

ในการใช้กับเมล็ดพันธุ์ไม่ควรนำผง 3 เพาเวอร์ ไปคลุกเมล็ดโดยตรง แต่ควรผสมน้ำ แล้วรดพ่น /แช่เมล็ด     งดใช้ 3 Power กับแปลงเพาะเห็ด  

 

           ข้อบ่งใช้

ระวังหัวฉีดตัน ต้องกรองผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ ด้วยที่กรองหรือผ้าขาวบาง(ยกเว้นการฉีดด้วยเครื่องฉีดแรงดัน)

หรือนำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำ 2-12 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง จะพบว่ามีการตกตะกอน ให้นำเฉพาะน้ำใสๆไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันหัวฉีดตัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อได้โดยขณะนำเชื้อไปแช่น้ำ ให้เพิ่มอาหารของเชื้อด้วยนมข้น น้ำหวาน หรือน้ำมะพร้าวอ่อน น้ำตาลทรายแดง

 

ถ้าน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาควรรองน้ำเก็บเอาไว้ก่อนใช้ประมาณ 1-2 วันเพื่อให้คลอรีนระเหยออกไป เพราะคลอรีนจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เชื้ออ่อนแอลง  อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีด/รดไม่ควรเป็นอุปกรณ์ที่เคยใช้ฉีด/รด ยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าเชื้อรา-แบคทีเรีย มาก่อน และไม่ควรใช้สารเคมีในแปลงที่มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ  บริเวณแปลงปลูกที่เคยใช้สารเคมีกำจัดแมลง/เชื้อรา มาก่อนอาจมีการตกค้างของสารเคมี อาจทำให้จุลินทรีย์ในทำงานได้ลดลง

 

ควรฉีดพ่นเชื้อในช่วงเย็นหรือค่ำ หรือช่วงที่แสงแดดไม่แรงเกินไป ระหว่างที่ฉีดให้กวนน้ำเป็นระยะกรณีเป็นช่วงหน้าแล้งหรือช่วงที่อากาศแห้ง/ร้อนจัด ให้เพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำก่อน/หลังการฉีดพ่น แต่อย่าให้น้ำเปียกแฉะมากเกินไป เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ลดลง และควรใช้ร่วมกับสารจับใบ หรืออาจผสม นมสด เล็กน้อยเพื่อความสามารถใบการจับใบ 


วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ห้ามรับประทาน !!

เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ร่มหลีกเลี่ยงแสงแดด เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดี อย่าให้โดนน้ำและความชื้น

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และสัตว์ เก็บให้ห่างจากที่เก็บอาหารและอาหารสัตว์

ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แสงแดดส่องถึง

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตในรูปแบบของสปอร์

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ปีหรือตามที่ระบุไว้ที่หน้าซอง

 

*  ไม่ควรใช้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ “แอนตี้เพลี้ย”,“แอนตี้หนอน”  เพราะจะทำให้จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ย/แมลง และหนอน ประสิทธิภาพลดลง หากต้องการใช้ “แอนตี้เพลี้ย/หนอน” ควรเว้นระยะห่างจากการใช้จุลินทรีย์ “3 Power” เป็นเวลา 5-7 วัน   


 

             Fine Day                    “3 Power”

           “3 Power” is microorganism which controls plant diseases. It has the ability to control plant diseases caused by fungi and bacterium such as Soft rot, Phytophthora rot, Black rot, Stem rot, Root rot, Damping-off, Bacterial wilt, Scab, Fusarium foot rot, Canker, Anthacnose, Rust disease, Black Mildew, Downy Mildew, Powdery Mildew, Southern blight, Mosaic disease and Leaf curl.

Usage ratio: 1 teaspoon per 1 liter of water for 1-2 times per week

in time of epidemic or 7-15 days in time of plant disease prevention.

Watering should be in the evening or dark.

   

                                        范德产品中         “自然平衡三能量”(3 Power)

“自然平衡三能量”是用来为植物除害的。可以有效预防微生物,真菌和细菌对植物的危害。包括如软腐病,腐烂,黑腐病,腐臭,根腐病,糜烂,枯萎病,牛皮癣病变,茎秆腐烂,溃疡,炭疽病,铁锈病,花叶病等。使用量为1汤匙配1升水,每周1-2次,如果已经出现以上症状,每天早晚都需要使用。

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้