แอนตี้ เพลี้ย จุลินทรีย์กินแมลง ฉีกซองพร้อมใช้ไม่ต้องเพาะเชื้อ 100 g.

จุลินทรีย์กินแมลง เพลี้ย ไรแดง แมลงหวี่ ฉีกซองพร้อมใช้

รายละเอียดสินค้า

 Fine days      (Anti เพลี้ย)

ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ เพลี้ย”

 

 ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ รุ่น “แอนตี้ เพลี้ย” เป็นจุลินทรีย์กินแมลง จำพวก เพลี้ย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง แมลงหวี่  แมลงเหล่า ตัวด้วง ทั้งช่วงตัวอ่อนและใบแก่ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ “แอนตี้ เพลี้ย” เป็นการใช้วิทยาการทางจุลชีววิทยาเพื่อประโยชน์ในการกำจัดแมลง โดยการคัดสรรจุลินทรีย์ที่พบได้ในธรรมชาติที่มีความสามารถในการกำจัดแมลงได้ดี นำมาเข้ากระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อขยายจำนวนและทำให้เชื้อมีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน ซึ่งกระบวนการผลิต ”จุลินทรีย์ แอนตี้เพลี้ย” มีการควบคุมการผลิตโดยนักจุลชีววิทยาเฉพาะทาง จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ในรูปแบบสปอร์ที่เข้มข้นและเก็บรักษาได้ง่าย พร้อมใช้งาน ไม่เป็นอันตรายกับแมลงผสมเกสร เช่น ผึ้ง ตัวมิ้ม ต่อ แตน และหลังจากพ่นผลิตภัณฑ์ไปแล้วสามารถนำผักผลไม้มาล้างน้ำและรับประทานได้ทันที

“แอนตี้ เพลี้ย” เป็นจุลินทรีย์ในรูปแบบผงสปอร์พร้อมใช้ที่มีความสามารถในการกำจัดแมลงหลายชนิด ซึ่งเป็นวิธีกำจัดแมลงที่ได้ผลดีและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค เนื่องจาก“แอนตี้ เพลี้ย”เป็นเชื้อราขั้นสูงที่พบได้ในธรรมชาติ มีชื่อว่า “บิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า” และ “เมธาไรเซียม แอนิโซเฟีย” ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ประเภทที่เป็นปรปักษ์กับแมลงศัตรูพืช โดยเชื้อจะเจาะจงเข้าทำลายแมลงเฉพาะกลุ่มวงศ์โดยจำเพาะ มีกระบวนการทำงานโดยเชื้อบิวเวอร์เรียจะเข้าทำลายแมลงทางผนังลำตัว รูหายใจ บาดแผลบนผนังลำตัว และเชื้อจะเข้าไปเจริญอยู่ภายในตัวแมลง ต่อมาเมื่อแมลงตาย เชื้อจะงอกเส้นใยจะออกมาจากตัวแมลง และสปอร์ของเชื้อจะแพร่กระจายไปตามลม เม็ดฝน หรือติดกับตัวแมลงที่บินผ่าน ซึ่งจะเป็นการขยายเชื้อออกไปในธรรมชาติ โดยระยะเวลาที่เชื้อออกฤทธิ์จะต่างกันขึ้นอยู่กับ ชนิด ขนาด และวัยของแมลงโดยทั่วไปจะใช้เวลาในออกฤทธิ์ประมาณ 3-10 วัน

 

           อัตราส่วนและความถี่ในการใช้   

                                                                           ความเข้มข้นของเชื้อ 19,000 IU

แอนตี้ เพลี้ย 1 ช้อนชา (3-5 กรัม)  ต่อ น้ำ 1 ลิตร หรือ 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

      ความถี่ 3-7 วัน ต่อครั้งในช่วงระบาด  และ 7-15 วันครั้งในระยะป้องกัน

 

ข้อบ่งใช้


ระวังหัวฉีดตัน ต้องกรองผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ด้วยที่กรองหรือผ้าขาวบางก่อน (ยกเว้นการฉีดด้วยเครื่องฉีดแรงดัน) หรือนำจุลินทรีย์ไปแช่น้ำ อย่างน้อย 2-12 ชั่วโมง จะพบว่ามีการตกตะกอน ให้นำเฉพาะน้ำใสๆไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันหัวฉีดตัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อได้โดยนำเชื้อจุลินทรีย์ตามอัตราส่วนที่ต้องการไปแช่น้ำอย่างน้อย 2 ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มอาหารของเชื้อด้วยนมข้น, น้ำหวาน หรือ น้ำมะพร้าว ได้

ควรฉีดพ่นเชื้อในช่วงเย็นหรือค่ำ ระหว่างที่ฉีด ให้กวนน้ำเป็นระยะ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50 % จะเป็นสภาพที่ทำให้เชื้อเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นหากเป็นช่วงหน้าแล้ง หรือช่วงระยะที่อากาศแห้งหรือร้อนจัด อาจจำเป็นต้องเพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำ  ก่อนหรือหลังการใช้ ควรเลือกฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ หรือช่วงที่แดดไม่แรง

ถ้าน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาควรรองน้ำเก็บเอาไว้ก่อนใช้ประมาณ1-2วันเพื่อให้คลอรีนระเหยออกไปจากน้ำประปา เพราะคลอรีนจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เชื้ออ่อนแอลง  และไม่ควรใช้สารเคมีในแปลงที่มีการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดหรือรดไม่ควรเป็นอุปกรณ์ที่เคยใช้ฉีดหรือรดสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา-แบคทีเรีย มาก่อนเพราะอาจทำให้เชื้อจุลินทรีย์ แอนตี้ เพลี้ย ตายได้ บริเวณแปลงปลูกที่เคยใช้สารเคมีกำจัดแมลง หรือเชื้อรามาก่อน อาจมีการตกค้างของสารเคมีอยู่ทำให้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ทำงานได้ไม่เต็มที่

สามารถผสม“แอนตี้เพลี้ย” ร่วมกับ “แอนตี้หนอน”  ฉีดพ่นพร้อมกัน เพื่อกำจัดแมลง เพลี้ยและหนอน ไปพร้อมกัน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสารจับใบเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ไม่ควรผสม “แอนตี้เพลี้ย/หนอน” พร้อมกับ 3 Power จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช รดพร้อมกัน  และหากใช้จุลินทรีย์ “3 Power” แล้วต้องการใช้” จุลินทรีย์ “แอนตี้เพลี้ย/หนอน” ควรเว้นระยะเวลาห่างออกไปประมาณ  5 - 7 วัน 

 

วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

 
เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เย็น, แห้งและอากาศถ่ายเทดี และอย่าให้โดนน้ำและแสงแดด

เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์ และเก็บให้ห่างจากที่เก็บอาหารและอาหารสัตว์

ห้ามรับประทาน!!

 ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แสงแดดส่องถึงเพราะแสงแดดจะทำให้เชื้อเสื่อมสภาพลงได้

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตในรูปแบบของสปอร์

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ที่หน้าซอง

QuantityPrice
100g.$ 100


SaveSaveSaveSaveSaveSave

สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller

ครึ่งกิโลถูกกว่า! ไตรโคเดอร์มา บาซิลัสซับทีลิส

฿ 350 ฿ 350
฿ 250 ฿ 250 -29%
New

ซื้อเป็นชุดถูกกว่า

฿ 300 ฿ 300
฿ 200 ฿ 200 -33%

จุลินทรีย์กินแมลง เพลี้ย ไรแดง แมลงหวี่ ฉีกซองพร้อมไใช้

฿ 350 ฿ 350
฿ 250 ฿ 250 -29%
Best Seller

ไตรโคเดอร์มา บาซิลัสซับทีลิส

฿ 100 ฿ 100
฿ 70 ฿ 70 -30%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com