คำนิยามเกษตรอินทรีย์

Last updated: Aug 7, 2019  |  215 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

คำนิยามเกษตรอินทรีย์

คำนิยามเกษตรอินทรีย์  Organic Agicuture


          “เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์, วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน”ที่มา สำนักงานสินค้า มาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com